ถังดับเพลิงสมุทรปราการ ราคาถูก สายดับเพลิง สปริงเกอร์ดับเพลิง ข้อต่อสวมเร็ว หัวฉีดนำดับเพลิง คู้ดับเพลิง กระจกโค้ง ชุดดับเพลิง ระบบไฟอราม ไฟฉุกเฉิน http://www.sahaplus.com

ประเภทของไฟ

ไฟมี 5 ประเภท คือ A B C D และ K ซึ่งเป็นข้อกำหนดมาตรฐานสากล
 
 
  
  
ไฟประเภท เอ  มีสัญลักษณ์เป็น รูปตัว A สีขาวหรือดำ อยู่ในสามเหลี่ยมสีเขียว
 
ไฟประเภท A คือ ไฟที่เกิดจากเชื้อเพลิงที่มีลักษณะเป็นของแข็งเชื้อเพลิงธรรมดา
 
เช่น ฟืน ฟาง ยาง ไม้ ผ้า กระดาษ พลาสติก หนังสติ๊ก หนังสัตว์  ปอ  นุ่น  ด้าย  รวมทั้งตัวเราเอง
  
                     วิธีดับไฟประเภท A ที่ดีที่สุด คือ การลดความร้อน (Cooling) โดยใช้น้ำ
     
 
  
  
ไฟประเภท บี มีสัญลักษณ์เป็นรูปตัว B สีขาวหรือดำ อยู่ในรูปสี่เหลี่ยม สีแดง
 
ไฟประเภท B คือ ไฟที่เกิดจากเชื้อเพลิงที่มีลักษณะเป็นของเหลวและก๊าซ
 
เช่น น้ำมันทุกชนิด  แอลกอฮอล์ ทิเนอร์ ยางมะตอยจารบี   และก๊าซติดไฟทุกชนิด   เป็นต้น
  
                  วิธีดับไฟประเภท B ที่ดีที่สุด คือ กำจัดออกซิเจน ทำให้อับอากาศ โดยคลุมดับ ใช้ผงเคมีแห้ง
 
                   ใช้ฟองโฟมคลุม
  
 
 
  
ไฟประเภท ซี มีสัญลักษณ์เป็นรูป C สีขาวหรือดำ อยู่ในวงกลมสีฟ้า
 
ไฟประเภท C คือ ไฟที่เกิดจากเชื้อเพลิงที่มีลักษณะเป็นของแข็งที่มีกระแสไฟฟ้าไหลอยู่ เช่น
 
อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิด การอาร์ค การสปาร์ค
 
                    วิธีดับไฟประเภท C ที่ดีที่สุด คือ ตัดกระแสไฟฟ้า แล้วจึงใช้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ หรือ
 
                    น้ำยาเหลวระเหยที่ไม่มี CFCไล่ออกซิเจนออกไป
 
  
 
 
ไฟประเภท ดี  มีสัญลักษณ์เป็นรูปตัว D สีขาวหรือดำ อยู่ในดาว 5 แฉก สีเหลือง
 
ไฟประเภท D คือไฟที่เกิดจากเชื้อเพลิงที่มีลักษณะเป็นโลหะและสารเคมีติดไฟ เช่น  วัตถุระเบิด,
 
ปุ๋ยยูเรีย(แอมโมเนียมไนเตรต)  , ผงแมกนีเซียม ฯลฯ
 
                      วิธีดับไฟประเภท D ที่ดีที่สุด คือ การทำให้อับอากาศ  หรือใช้สารเคมีเฉพาะ (ห้ามใช้น้ำเป็น
 
                      อันขาด) ซึ่งต้องศึกษาหาข้อมูลแต่ละชนิดของสารเคมีหรือโลหะนั้นๆ
 
 
 
ไฟประเภท เค  มีสัญลักษณ์เป็นรูป K  สีขาว อยู่ในรูปแปดเหลี่ยมสีดำ
 
ไฟประเภทเคคือไฟที่เกิดจากน้ำมันที่ติดไฟยากเช่นน้ำมันทำอาหาร ซึ่งจะพบในครัวต่าง คราบ
 
น้ำมันสะสมต่าง ๆ
 
                     วิธีดับไฟประเภท K ที่ดีที่สุดคือ การกำจัดออกซิเจน การทำให้อับอากาศ ซึ่งจะมีถังดับเพลิง
 
                    ชนิดพิเศษที่สามารถดับไฟชนิดนี้โดยเฉพาะ
 
 
 
 
        ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่
คุณพิพัฒน์ ตั้งบุญส่ง          081-9162420
คุณขนิษฐา ประสิทธิโชคกุล  097-414-6261
คุณมงคล   ตั้งบุญส่ง       086-523-0358

 

Online: 4 Visits: 1,293,147 Today: 156 PageView/Month: 3,551