ถังดับเพลิงสมุทรปราการ ราคาถูก สายดับเพลิง สปริงเกอร์ดับเพลิง ข้อต่อสวมเร็ว หัวฉีดนำดับเพลิง คู้ดับเพลิง กระจกโค้ง ชุดดับเพลิง ระบบไฟอราม ไฟฉุกเฉิน http://www.sahaplus.com

FireAde 2000 สามารถดับเพลิงสี่ด้านได้ ถึงแม้ว่าจะใช้ในรูปแบบของโฟม โดยจะมีผลทำให้ดับเพลิงได้รวดเร็วกว่าโฟมทั่ว ๆ ไปทั้งหลาย โฟม FireAde 2000 ที่ปกคลุมอยู่ล้างออกได้รวดเร็วหลังจากที่ดับเพลิงไปแล้วเพื่อให้ทำความสะอาดได้ดี และทำให้มองเห็นและเข้าถึงวัตถุต่างๆ ได้อย่างเร็ว แทนที่จะถูกปกคลุมอยู่ด้วยโฟมแบบธรรมดา ๆ ทั่ว ๆ ไป พนักงานดับเพลิงมักจะเชื่อว่าได้ดับเพลิงสำเร็จแล้วจากโฟมที่ปกคลุมอยู่ ซึ่งอาจเป็นโฟมเปียก โฟมที่ไหลย้อย หรือโฟมที่เป็นฟอง ยังมีเพลิงมากมายหลายชนิดที่ถึงจะใช้โฟมดับจนมอดไปแล้วแต่ก็ยังคงมีไอระเหยที่พร้อมจะจุดชนวนให้ลุกไหม้ได้อีก
FireAde 2000 ได้รับการพัฒนาให้สามารถลดไอระเหย ลดความร้อน และหยุดยั้งการประทุซ้ำของไฟได้อย่างดี
FireAde 2000 ยังเป็นน้ำยาดับเพลิงที่ใช้โดยลำพังอย่างเดียวได้ ต่างจากน้ำยาดับเพลิงคู่แข่ง
FireAde 2000 จะดับเพลิงได้เร็วกว่า โฟมแบบ UL 162 ระดับชั้น B และใช้น้ำน้อยกว่า 6 เท่า


Online: 2 Visits: 1,293,099 Today: 108 PageView/Month: 3,503