ถังดับเพลิงสมุทรปราการ ราคาถูก สายดับเพลิง สปริงเกอร์ดับเพลิง ข้อต่อสวมเร็ว หัวฉีดนำดับเพลิง คู้ดับเพลิง กระจกโค้ง ชุดดับเพลิง ระบบไฟอราม ไฟฉุกเฉิน http://www.sahaplus.com

FireAde 2000 ได้รับการจัดประเภทในระดับสูงสุดในเรื่องสิ่งแวดล้อม หลังจาก 8 เดือน ที่ทำการศึกษาทางสิ่งแวดล้อม TUV/WGK ในประเทศเยอรมัน การทดสอบทั้งหมดที่กระทำกับ FireAde 2000 เป็นไปตามกฎระเบียบของประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ว่าด้วยวิธีปฎิบัติที่ดีในห้องปฎิบัติการ ซึ่งนำมาบังคับใช้เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2543 ของหน่วยงานด้านกฎระเบียบประชาคมยุโรป สหรัฐอเมริการ และญี่ปุ่น MHLW,MAFF,METT ดำเนินการให้ FireAde 2000 ได้รับหนังสือรับรองจาก หน่วยงานป้องกันสิ่งแวดล้อม และองค์การอาหารและยาขององค์การดังกล่าว หมายเลขการศึกษา QAURCC ที่ 843675 และ FireAde 2000 ยังได้รับมาตรฐาน EN 45001 และGLP Compliance


Online: 4 Visits: 1,293,113 Today: 122 PageView/Month: 3,517