ถังดับเพลิงสมุทรปราการ ราคาถูก สายดับเพลิง สปริงเกอร์ดับเพลิง ข้อต่อสวมเร็ว หัวฉีดนำดับเพลิง คู้ดับเพลิง กระจกโค้ง ชุดดับเพลิง ระบบไฟอราม ไฟฉุกเฉิน http://www.sahaplus.com

การติดตั้งเครื่องดับเพลิงแบบหิ้วเคลื่อนที่ได้(ถังดับเพลิง ต่างๆ) จะครอบคลุมถึงการเลือกประเภทและการทดสอบเครื่องดับเพลิงแบบหิ้วเคลื่อนที่ได้ ซึ่งรวมถึงความต้องการในการติดตั้ง เพื่อต่อสู้กับเพลิงที่เกิดขึ้นในขั้นแรก ซึ่งถึงแม้ในอาคารหรือสถานประกอบการ จะได้มีการติดตั้งระบบท่อน้ำดับเพลิงอยู่แล้ว เช่น ระบบหัวกระจายน้ำดับเพลิง(ระบบสปริงเกอร์ดับเพลิงในอาคาร) และระบบท่อยืนและสายฉีดน้ำดับเพลิง(สายส่งน้ำดับเพลิง)

ความมุ่งหมาย

ความมุ่งหมายของมาตรฐานนี้ เพื่อให้มีการเลือกใช้ ขนาด การติดตั้ง และการบำรุงรักษาเครื่องดับเพลิงแบบหิ้วเคลื่อนที่ได้อย่างถูกต้องตามวัตถุประสงค์ และความมุ่งหมายของเครื่องดับเพลิงแบบหิ้วเคลื่อนที่ได้ประเภทต่าง ๆ

ประเภทของเพลิงและประเภทของการใช้งาน

ประเภทของเพลิง

เพื่อความสะดวกในการกำหนดประเภทของการใช้งานของเครื่องดับเพลิงแบบหิ้วเคลื่อนที่ได้จึงแบ่งแยก เป็น 4 ประเภท

1.ประเภท ก. (Class A) หมายถึงเพลิงที่เกิดขึ้นจากวัสดุติดไฟธรรมดา เช่น ไม้ ผ้า กระดาษ ยาง และพลาสติก

2.ประเภท ข. (Class B) หมายถึงเพลิงที่เกิดขึ้นจากวัสดุไวไฟ เช่น น้ำมัน ไขมัน น้ำมันผสมสี สีทา แลคเกอร์ และแก๊สติดไฟต่างๆ

3.ประเภท ค. (Class C) หมายถึงเพลิงที่เกิดขึ้นจากอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น ไฟฟ้าลัดวงจร สะพานไฟ คอมพิวเตอร์ มอเตอร์

4.ประเภท ง.(Class D) หมายถึงเพลิงที่เกิดขึ้นจากโลหะติดไห เช่น แม๊กนีเซี่ยม ซินโครเมี่ยม โซเดี่ยม ลิเซี่ยม โปแตสเซี่ยม และติตาเนี่ยม

การเลือกใช้ชนิดของเครื่องดับเพลิงกับเพลิงประเภทต่างๆ

1.ถังดับเพลิง เครื่องดับเพลิงชนิดน้ำ ใช้กับไฟ ประเภท ก. (Class A)

2.ถังดับเพลิง เครื่องดับเพลิงชนิดโฟม ใช้กับไฟ ประเภท ก. (Class A) , ประเภท ข. (Class B)

3.ถังดับเพลิง เครื่องดับเพลิงชนิดFoam(AFFF) ใช้กับไฟ ประเภท ก. (Class A) , ประเภท ข. (Class B)

4.ถังดับเพลิง เครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง ใช้กับไฟ ประเภท ก. (Class A) , ประเภท ข. (Class B) , ประเภท ค. (Class C) แต่สำหรับไฟ ค. (Class C)  หากใช้เครื่องดับเพลิงประเภทนี้อาจทำให้อุปกรณ์ไฟฟ้าเสียหายเนื่องจากฝุ่นผง

5.ถังดับเพลิง เครื่องดับเพลิงชนิดน้ำยาเหลวระเหย NON-CFC BF2000 ใช้กับไฟ ประเภท ก. (Class A) , ประเภท ข. (Class B) , ประเภท ค. (Class C)  ใช้กับไฟ C ได้เพราะสะอาดไม่ทิ้งคลาบ

6.ถังดับเพลิง เครื่องดับเพลิงชนิด CO2 ใช้กับไฟ ประเภท ข. (Class B) , ประเภท ค. (Class C)

7.ถังดับเพลิง เครื่องดับเพลิง FireAde 2000 ใช้กับไฟ ประเภท  ก. (Class A) , ประเภท ข. (Class B) , ประเภท ค. (Class C) และ ประเภท ง.(Class D)

ประเภทการใช้งาน

ประเภทการใช้งานของเครื่องดับเพลิงแบบหิ้วเคลื่อนที่ได้จะกำหนดให้ใช้ได้เฉพาะกับประเภทของเพลิงประเภทนั้นๆ ด้วยความสามารถของเครื่องดับเพลิงที่อุณหภูมิแวดล้อม 21 องศา C ความสามารถนี้จะขึ้นอยู่กับวิธีการใช้เครื่องดับเพลิง และประเภทของเพลิง


Online: 5 Visits: 1,293,076 Today: 85 PageView/Month: 3,480