ถังดับเพลิงสมุทรปราการ ราคาถูก สายดับเพลิง สปริงเกอร์ดับเพลิง ข้อต่อสวมเร็ว หัวฉีดนำดับเพลิง คู้ดับเพลิง กระจกโค้ง ชุดดับเพลิง ระบบไฟอราม ไฟฉุกเฉิน http://www.sahaplus.com

การสำรวจวางแผนดับเพลิง จะต้องทราบข้อมูลและรายละเอียดดังนี้.-

1.จุดอันตราย ลักษณะของอาคาร และการประกอบกิจการ

2.ทางเข้า-ออก ของอาคาร

3.จุดหรือบริเวณที่จะระบายอากาศออกได้

4.จุดที่ตั้งระบบดับเพลิงภายในอาคาร และวิธีใช้

-ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ

-ท่อส่งน้ำดับเพลิงภายในอาคาร

-เครื่องมือดับเพลิง ถับดับเพลิง ชนิดต่างๆ

5.แหล่งน้ำใช้ในการดับเพลิง

-แหล่งน้ำธรรมชาติ ที่เก็บกักน้ำ และขนาดความจุ

-จุดที่ตั้งประปาดับเพลิง แรงดัน และปริมาณน้ำ

6.จุดอ่อนภายในอาคาร

-ที่เพลิงอาจติดต่อลุกลามได้

-ที่อาจยุบพังลง

7.ส่วนของอาคารที่อาจยับยั้งเพลิงไว้ได้

-ผนังกันไฟ

-กำแพงกันไฟ

-โครงสร้างอื่นๆ

8.การคำนวนห้า

-ปริมาณน้ำใช้ในการดับเพลิง

-กำลังเจ้าหน้าที่

-กำลังยานพาหนะดับเพลิง

9.การเตรียมแผน เพื่อขอรับการสนับสนุนตามข้อ 8

10.การเรียกกำลังสมทบ

การวางแผนเช่นดังกล่าวนี้ เมื่อได้มีการซักซ้อมในรายละเอียด การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ เพื่อให้สามารถปฎิบัติงานรวมกันและประสานกันได้ดีแล้ว ควรได้มีการซ้อมดับเพลิง ตามอำนาจหน้าที่ผู้อำนวยการดับเพลิง ตาม พ.ร.บ.ป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ.2495 จะกำหนดร่วมกันขึ้น โดยประกาศให้ประชาชนหรือผู้อยู่อาศัยในละแวกใกล้เคียงได้ทราบไว้ล่วงหน้า ก็จะเป็นการดียิ่ง


Online: 6 Visits: 1,293,135 Today: 144 PageView/Month: 3,539