ถังดับเพลิงสมุทรปราการ ราคาถูก สายดับเพลิง สปริงเกอร์ดับเพลิง ข้อต่อสวมเร็ว หัวฉีดนำดับเพลิง คู้ดับเพลิง กระจกโค้ง ชุดดับเพลิง ระบบไฟอราม ไฟฉุกเฉิน http://www.sahaplus.com

ขนาดของถังดับเพลิง หรือเครื่องดับเพลิงแบบมือถือ จะต้องมีขนาดไม่เล็กกว่าความสามารถเทียบเท่าที่กำหนด และการติดตั้งสามารถครอบคลุมพื้นที่ป้องกันได้ไม่เกินกว่าที่กำหนด โดยมีระยะทางเข้าถึงตัวเครื่องดับเพลิงไม่เกินกว่าที่กำหนดไว้

ในกรณีที่พื้นที่ป้องกันแต่ละพื้นที่หรือแต่ละชั้น น้อยกว่าที่กำหนด ให้มีเครื่องดับเพลิงแบบมือถือ อย่างน้อยที่สุดหนึ่งเครื่องติดตั้งไว้

พื้นที่ป้องกันสูงสุดต่อเครื่องดับเพลิงหนึ่งเครื่อง

1. ขนาด UL Rating ของไฟ Class A ที่เครื่องดับเพลิง 2A อาคารหรือพื้นที่ป้องกัน ประเภที่ 1 ขนาด 555 ตร.เมตร , อาคารหรือพื้นที่ป้องกัน ประเภที่ 2 ขนาด 280 ตร.เมตร , อาคารหรือพื้นที่ป้องกัน ประเภที่ 3 ขนาด 185 ตร.เมตร

2.ขนาด UL Rating ของไฟ Class A ที่เครื่องดับเพลิง 4A อาคารหรือพื้นที่ป้องกัน ประเภที่ 1 ขนาด 1,035 ตร.เมตร , อาคารหรือพื้นที่ป้องกัน ประเภที่ 2 ขนาด 555 ตร.เมตร , อาคารหรือพื้นที่ป้องกัน ประเภที่ 3 ขนาด 370 ตร.เมตร

3.ขนาด UL Rating ของไฟ Class A ที่เครื่องดับเพลิง 6A อาคารหรือพื้นที่ป้องกัน ประเภที่ 1 ขนาด 1,035 ตร.เมตร , อาคารหรือพื้นที่ป้องกัน ประเภที่ 2 ขนาด 835 ตร.เมตร , อาคารหรือพื้นที่ป้องกัน ประเภที่ 3 ขนาด 555 ตร.เมตร

4.ขนาด UL Rating ของไฟ Class A ที่เครื่องดับเพลิง 10A อาคารหรือพื้นที่ป้องกัน ประเภที่ 1 ขนาด 1,035 ตร.เมตร , อาคารหรือพื้นที่ป้องกัน ประเภที่ 2 ขนาด 1,035 ตร.เมตร , อาคารหรือพื้นที่ป้องกัน ประเภที่ 3 ขนาด 930 ตร.เมตร

หมายเหตุ

1.ระยะทางเข้าถึงสูงสุดไม่ควรจะเกิน 23 เมตร

2.สถานที่ซึ่งมีสภาพเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยอย่างเบาหรือประเภทที่ 1 หมายถึง สถานที่ที่อาจเกิดเพลิงไหม้ได้ โดยเพลิงนั้นเกิดจากวัตถุหรือของเหลวที่มีอยู่หรือใช้ในบริเวณนั้น ซึ่งไหม้ไฟได้อย่างช้ามีควันน้อยหรือไม่ระเบิด

3.สถานที่ซึ่งมีสภาพเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยอย่างปานกลางหรือประเภทที่ 2 หมายถึง สถานที่ที่อาจเกิดเพลิงไหม้ได้ โดยเพลิงนั้นเกิดจากวัตถุหรือของเหลวที่มีอยู่หรือใช้ในบริเวณนั้น ซึ่งไหม้ไฟได้อย่างปานกลาง มีควันปานกลางหรือมากแต่ไม่เป็นพิษ หรือไม่ระเบิดได้

4.สถานที่ซึ่งมีสภาพเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยอย่างร้ายแรง หรือประเภทที่ 3 หมายถึง สถานที่ที่อาจเกิดเพลิงไหม้ได้ โดยเพลิงนั้นเกิดจากวัตถุหรือของเหลวที่มีอยู่ หรือใช้ในบริเวณนั้น ซึ่งไหม้ไฟได้อย่างรวดเร็ว หรือมีควันซึ่งเป็นพิษ หรือระเบิดได้


Online: 6 Visits: 1,293,134 Today: 143 PageView/Month: 3,538